61.
Choose the correct order of the given alternative : abc _ d _ bc _ d _ b _ cda

62.
Choose the correct order of the given alternative : a _ c _ abb _ a _ bc _ bc _ ab

63.
Choose the correct order of the given alternative : a _ bc _ c _ abb _ bca _

64.
Choose the correct order of the given alternative : aa _ aaa _ aaaa _ aaaa_ b

65.
Choose the correct order of the given alternative : XWC _ TS20 _ P12 _ L15K _ P _ GS7

66.
Choose the correct order of the given alternative : D _ 6EGP _ HJ _ 12KMB15 _

67.
Choose the correct order of the given alternative : 23B _ 6 _ F G _ 5D _ 8 _ H I

68.
Choose the correct order of the given alternative : F _ U6 _ 9I _ T7 _ 20 _ 4D23

69.
Choose the correct order of the given alternative : Z _ 25 Y B 23 X C _ W _ 19 _ E 17

70.
Choose the correct order of the given alternative : a _ _ dba _ _ bcad _ _ da _ _ cd